Ulica Bruzdowa

ul_bruzdowaRozpoczęły się przygotowania do przebudowy ulicy Bruzdowej. Cała inwestycja planowana jest na lata 2016-2017. Wykonana zostanie asfaltowa nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, oświetlenie i odwodnienie.

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.