Uwaga !

Szanowni Państwo,

W piątek lub sobotę został uszkodzony samochód zaparkowany miedzy domami przy Zapłociu 20a i 20c (sprawca poruszał się białym samochodem – zostały ślady). Do zdarzenia mogło dojść pomiędzy godziną 18 w piątek (28.08) a 12 w sobotę (29.08). Jeżeli ktoś z Państwa był świadkiem tego zdarzenia, wracał do domu białą taksówką lub posiada zapis monitoringu z okolicy pozwalający zidentyfikować poruszające się w tym czasie samochody, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt i pomoc.

Serdecznie pozdrawiam

Konrad Rudniewski

tel. kom.: +48 601 21 31 91

e-mail: konrad_rud@wp.pl

OCHRONA OSIEDLA !!!

zlodziej

Kwestie związane z ochroną Osiedla od lat pozostają w zainteresowaniu organów spółdzielni i administracji. W ostatnim okresie rozpatrywano sprawy ochrony osiedla pod względem funkcjonowania min. patrolu fizycznego, stałego patrolu samochodowego i zwiększenia ilości kamer monitorujących.

I tak całkiem niedawno, bo w połowie ubiegłego roku Zarząd – po raz kolejny – podjął rozmowy z kilkoma firmami ochraniarskimi, które przedstawiły warunki w zakresie organizacji ochrony, zabezpieczenia terenu osiedla, ilości pracowników potrzebnych do fizycznej ochrony i patroli, a także sprzętu. Firmy te przedstawiły oferty cenowe dla stałej obecności dwóch pracowników i przy zainstalowaniu dodatkowych kamer, które zawierają się w przedziale od 18 000,00 do 30 000,00 złotych miesięcznie i – co trzeba podkreślić – bez żadnej gwarancji „skuteczności” ochrony z uwagi na otwartą przestrzeń osiedla i bardzo łatwy dostęp od strony terenów polnych i łąk. Na ten aspekt zwracały uwagę wszystkie firmy. Koszt kamer obejmujących zasięgiem tylko podstawowe ciągi komunikacyjne na osiedlu to kwota ok. 200 000,00 złotych.

Z zasady w takich realiach firmy nie są zainteresowane podpisaniem indywidualnych umów z mieszkańcami osiedla. Koszty musiałaby ponosić spółdzielnia.

Ponadto część mieszkańców osiedla posiada podpisane umowy z różnymi firmami i nie wyraża zgody na zmianę umów z powodu konieczności zainstalowania nowych urządzeń. Przyjmując średnią ze wskazanych wyżej ofert cenowych firm ochroniarskich każdy dom/lokal musiałby zostać obciążony kwotą ok. 110,00 zł miesięcznie, naturalnie przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy wyraziliby zgodę. Z dotychczasowych sondaży przeprowadzonych przez administrację wynika, że zaledwie ok. 25 % procent mieszkańców byłoby gotowych partycypowaniem w kosztach ochrony osiedla.

Administracja

Wymiana wodomierzy we wszystkich posesjach Osiedla

Warszawa, sierpień 2015

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Patio

Administracja Osiedla działając z upoważnienia Zarządu SBDJ PATIO zamierza w najbliższym czasie zorganizować wymianę wodomierzy we wszystkich posesjach Osiedla. Od wielu lat systematycznie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wodomierze jako przyrządy pomiarowe podlegają obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej, która polega na okresowym – co 5 lat – sprawdzeniu dokładności i poprawności wskazań urządzenia i jest wykonywana w specjalnych instytucjach, posiadających certyfikację Głównego Urzędu Miar.

Przepisy prawa stanowią, że użytkowane mogą być tylko wodomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne. Legalizacja jest płatna i obciąża finansowo właścicieli domów (lokali).

Ze względu, że zdecydowana większość wodomierzy użytkowanych na Osiedlu to sprzęt przestarzały technicznie, stąd nie nadaje się do legalizacji, a ewentualna legalizacja byłaby zbyt kosztowna, dlatego też Spółdzielnia postanowiła zorganizować akcję wymiany wodomierzy na urządzenia nowej generacji z nakładką radiową, umożliwiającą zdalny odczyt zużycia wody, dokonywany samodzielnie przez Administrację spółdzielni.

Ponadto mamy podstawy przypuszczać, że obserwowany znaczny pobór wody z osiedlowego ujęcia wiązać się może z różnymi „zakłóceniami”, m.in. nieprawidłowo funkcjonującymi wodomierzami, które pracują o wiele dłużej niż przewidują przepisy. W związku z tym jest wielce prawdopodobne, iż aktualne właściwości metrologiczne wodomierzy w znaczący sposób odbiegają od ich wartości nominalnych.

Zalety systemu: pozwala uniknąć uciążliwości związanych z koniecznością zapewnienia dostępu do lokalu podczas czynności odczytu, umożliwi comiesięczny odczyt i rozliczenie zużycia wody, a także pozwoli na stałe monitorowanie zużycia wody i wyeliminowanie przypadków pomyłek, takich jak wycieki, nieszczelności w instalacji oraz przepływ wsteczny, ewentualne uszkodzenia systemu.

Spółdzielnia sfinansuje koszt montażu jednego nowego wodomierza dla posesji/domu/lokalu oraz modułu komunikacyjnego i terminala odczytowego wraz z oprogramowaniem. Montaż dodatkowych wodomierzy może nastąpić po uzgodnieniu z firmą wykonującą instalacje.

Informujemy, że mieszkańcy Osiedla posiadają wodomierze o średnicy ¾ cala i 1 cala oraz dodatkowe wodomierze do wody „ogródkowej”, z reguły o średnicy ½ cala. Wymianie powinny podlegać więc wszystkie wodomierze zgłoszone przez właściciela i znajdujące się na terenie posesji.

Koszt samego wodomierza z nakładką radiową:

  1. WODOMIERZ GSD-8 RFM 3/4 cala – 44,15 ZŁ, MODUŁ RADIOWY TX 1.1. – 48,21 ZŁ – RAZEM = 92,36 ZŁ./NETTO (VAT 8%)

  1. WODOMIERZ GMDX-RFM 1 cal – 146,87 TX 2 – 48,21 ZŁ. RAZEM = 195,08 ZŁ/NETTO(VAT 8%)

  2. WODOMIERZ GSD-8 RFM 1/2 cala – 32,64 ZŁ, MODUŁ RADIOWY TX 1.1. – 48,21 ZŁ RAZEM = 80,85 ZŁ /NETTO (VAT 8%).

Koszt wodomierzy (bez kosztów montażu ) pokryją właściciele domów/ lokali/ i zostanie on rozliczony (doliczony) w najbliższym rachunku po zainstalowaniu. Podobnie jak koszt dodatkowych wodomierzy (np. ogródkowych) wraz z kosztem montażu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem firma BMETERS POLSKA SP. Z O.O. – wykonawca wymiany wodomierzy – zobowiązała się wykonania czynności wymiany we wrześniu br. Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie posesji i lokali, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania robót. Ekipa montażowa skontaktuje się bezpośrednio z właścicielami posesji/domów/lokali.

W przypadku uzgodnienia konkretnej daty i godziny prosimy o kontakt na adres e-mailowy: odczyty@osiedlepatio.pl lub osobiście w siedzibie administracji.

Informujemy, że czynności zlecone ekipie montażowej nie obejmują prac polegających na kuciu, wycinaniu płytek, glazury lub jakiejkolwiek innej ingerencji w ściany itp. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest właściciel posesji/domu/lokalu. Również prace dodatkowe min. zmiany średnicy rury lub jej skrócenia, zmiany długości instalacji, wymiany półśrubunku, wymiany zaworów, wężyków, wykonania obejść – podlegają odrębnemu rozliczeniu i obciążają właściciela.

Podczas prac montażowych powinien być obecny właściciel lub upoważniona przez niego osoba o czym prosimy wcześniej powiadomić Administrację.

Czynności wymiany wodomierzy nadzorować będzie administracja spółdzielni oraz konserwator osiedlowy p. Stanisław Olędzki.

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody do posesji.

Informujemy ponadto, że posesje/domy które nie będą posiadały nowych urządzeń pomiarowych rozliczane będą przez Administrację Osiedla na podstawie średniego zużycia wody przez mieszkańców Osiedla ustalonych przez Administrację tj. 40 metrów sześciennych wody miesięcznie (120 m³ kwartalnie) dla każdej posesji/domu/lokalu.

Z poważaniem

ZARZĄD SBDJ PATIO i ADMINISTRACJA OSIEDLA

UWAGA:

Do niniejszego pisma załączamy Upoważnienie do dokonania rozliczenia kosztów zakupu wodomierzy i wykonania czynności montażowych. Uprzejmie prosimy o podpisanie i przekazanie administracji Osiedla.

link: Upważnienie Wodomierze.pdf

Międzypokoleniowa potańcówka w Parku Kultury

W sobotę, 8 i 22 sierpnia w godz. 17.00 – 21.00 w amfiteatrze Parku Kultury w Powsinie odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka.

Wśród atrakcji oprócz tanecznych rytmów dla wszystkich chętnych, zawodowi tancerze z Akademii Tańca PASO zorganizują, krótkie warsztaty taneczne, podczas których będzie można nauczyć się: samby, cha-chy, salsy, tanga i bachaty. Dodatkowo oprócz muzycznych atrakcji na uczestników dancingu czekać będzie plenerowa kawiarnia pod parasolami, w której będzie można miło spędzić to sobotnie popołudnie i wieczór.

Elektryczne pastuchy

Prosimy zachować ostrożność na spacerach z psami po polach. W kilku miejscach porozstawiane są takie jak widoczne na zdjęciach elektryczne pastuchy, które mają chronić pole przed dzikami, ale mogą zrobić krzywdę również psom spuszczonym ze smyczy.