Targ Prawdziwy w Powsinie

targ_prawdziwy_1Już jutro, w sobotę 30 lipca między 10:00-18:00 w Amfiteatrze w Parku Kultury (ul. Maślaków 1) odbędzie się Targ Prawdziwy. Będzie można zakupić wiele produktów regionalnych prosto od producentów oraz spróbować przysmaków z różnych krajów.

Odbiór odpadów – nowe wzory deklaracji

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXI/788/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 6730) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 30 lipca 2016 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji. Deklaracje na dotychczas obowiązujących drukach od dnia 30.07.2016 r. nie będą przyjmowane.

Załączniki:

zal_1 [D-ZW deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane]

zal_2 [A-ZW załącznik do deklaracji D-ZW]

zal_3 [D-ZJ deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym]

zal_4 [A-ZJ załącznik do deklaracji D-ZJ]

zal_5 [D-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne]

zal_6 [A-N załącznik do deklaracji D-N]

zal_7 [D-M deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne]

zal_8 [A-M załącznik do deklaracji D-M]

Miejsce przyjazne seniorom

miejsce_przyjazne_seniorom

Warszawska Rada Seniorów oraz Urząd m. st. Warszawy przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów zapraszają do udziału w akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie instytucji i organizacji działających na terenie m. st. Warszawy otwartych na potrzeby osób starszych.

Wnioski mogą składać zainteresowane instytucje oraz osoby prywatne po uzyskaniu pisemnej zgody od zgłaszanej instytucji.

Warsztaty przyrodniczo-plastyczne dla dzieci

warsztaty_przyrodniczo_plastyczne_1Od 6 lipca do 31 sierpnia w każdą środę, piątek i niedzielę w ogrodzie wilanowskim odbywać się będą zajęcia dla dzieci dotyczące zwierząt zamieszkujących jego tereny. W środy głównym tematem są bezkręgowce, w piątki ptaki, a w niedzielę ssaki. Warsztaty trwają od 11:00 do 15:00, wstęp jest płatny (bilet normalny 5 zł, a ulgowy 3 zł).

UWAGA!

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję iż w przekazanych w dniu wczorajszym bieżących fakturach wkradł się błąd obliczeniowy w pozycjach wody i ścieków tj. pomimo prawidłowych stawek (3,20 zł oraz 6,17zł) widniejących na fakturze obliczenia w systemie zaniżyły prawdziwą należność.

W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie płatności do momentu otrzymania poprawionych faktur, a jeśli już do niej doszło prosimy o wpłatę różnicy.

Ze względu na nie zaksięgowane jeszcze faktury wygenerujemy je ponownie.

P.S.

Zaistniała sytuacja nie dotyczy faktur zawierających rozliczenie III etapu wymiany wodomierzy które niektórzy Państwo otrzymaliście.

Za zaistniałą sytuację gorąco przepraszam !!!

Administrator

Adam Gąsiorek

Akcja honorowego oddawania krwi i rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych

krew_krolewski_dar

16 lipca w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie (Sala Biała) odbędzie się akcja „Królewski Dar”. W godzinach 11:00-16:00 będzie można oddać krew i zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych. Do organizatorów należą Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Dar Serca” i warszawskie Rezydencje Królewskie.

Dla wszystkich dawców przewidziane są upominki.

Filmowa Stolica Lata

filmowa_stolica_lata_1

Już jutro w Royal Wilanów (ul. Klimczaka 1) odbędzie się pokaz filmowy z cyklu o nazwie „Równowaga”. O godzinie 21.45 wyświetlony zostanie „Spacer po linie” w reżyserii Jamesa Mangolda.

Wstęp jest wolny.

Poczta Polska w Wilanowie

poczta_polska_1Placówka Poczty Polskiej położona najbliżej naszego osiedla właśnie zmieniła swoją lokalizację. Z budynku przy ul. Kostki Potockiego 31 została przeniesiona do Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1. Powstała również nowa placówka w niedawno otwartym Placu Vogla przy ul. Vogla 62 (w lokalu 22).

Wakacyjny prom z Wawra do Wilanowa

prom_1Już od 2 lipca będzie można bezpłatne przeprawić się promem z Wawra (z nowej plaży przy ul. Romantycznej) do Wilanowa (okolice plaży Wilanów Zawady). Przeprawy odbywać się będą w lipcu i sierpniu w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 11:00-18:00. Na pokładzie drewnianej, zadaszonej łodzi motorowodnej zmieści się 10 osób.