Odbiór odpadów – nowe wzory deklaracji

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXI/788/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 6730) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 30 lipca 2016 r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji. Deklaracje na dotychczas obowiązujących drukach od dnia 30.07.2016 r. nie będą przyjmowane.

Załączniki:

zal_1 [D-ZW deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane]

zal_2 [A-ZW załącznik do deklaracji D-ZW]

zal_3 [D-ZJ deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym]

zal_4 [A-ZJ załącznik do deklaracji D-ZJ]

zal_5 [D-N deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne]

zal_6 [A-N załącznik do deklaracji D-N]

zal_7 [D-M deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne]

zal_8 [A-M załącznik do deklaracji D-M]

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.