Południowa Obwodnica Warszawy

orientacyjna_lokalizacja_budowy_poludniowej_obwodnicy_warszawy

Wydana została właśnie pierwsza decyzja Wojewody Mazowieckiego, która zezwala na rozpoczęcie robót w rejonie przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Jest to jeden z etapów budowy S2 Puławska – Lubelska na odcinku przebiegającym przez Ursynów, według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwolenie na Budowę dotyczy wzmocnienia tunelu szlakowego I linii metra warszawskiego w rejonie przejścia przyszłego tunelu drogi ekspresowej S2 POW. Prace będą wykonywane w okolicy skrzyżowania ulic Płaskowickiej i KEN. Wykonana zostanie konstrukcja wsporcza i wzmacniająca tunel metra w celu umożliwienia przejścia tunelem drogowym pod linią metra. Prowadzone będą również roboty związane z istniejącą już, kolidującą infrastrukturą podziemną.
Wykonawca planuje początek robót na styczeń 2017r., jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą. Przed rozpoczęciem prac, uzgodniony zostanie projekt czasowej organizacji ruchu.
This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.