Dotacje na kotłownie

dotacja_2017

Jeszcze przez ponad miesiąc (do 31 marca br.) jest możliwość złożenia wniosku o dotacje na wymianę pieca lub podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokość tych dotacji ma wynosić do 7 lub do 20 tys. zł. Wniosek można złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (Pl. Starynkiewicza 7/9) w Wydziale Opiniowania Wniosków Ekologicznych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje
This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.