KOMUNIKAT

31 października 2014 roku

 

  1. Administracja Osiedla po raz kolejny informuje, że niestety wielu mieszkańców naszego osiedla nie uiszcza w terminie opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej. Aktualnie – tylko za ostatni miesiąc – zaległości sięgają ponad 20 000, 00 zł.

  2. Na podstawie umowy z RWE STOEN zobowiązani jesteśmy do regulowania faktur za pobraną energię elektryczną w ustalonych terminach.

  3. Mając powyższe na uwadze informujemy, że zaległości w opłatach przekraczające jeden miesiąc spowodują zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej bez wcześniejszego wezwania.

  4. Jednocześnie przypominamy, że ponowne włączenie nastąpi tylko po uiszczeniu zaległości wraz z odsetkami i stałej opłaty za ponowne włączenie w wysokości 246,00 złotych.

ADMINISTRACJA OSIEDLA

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.