Postępy na ul. Korbońskiego (Nowokabackiej)

Tak aktualnie wyglądają prace na końcu ul. Korbońskiego (od strony Kabat).

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.