Kwalifikacja wojskowa

W dniach 19-23 marca br. podlegający kwalifikacji wojskowej mieszkańcy Dzielnicy Wilanów powinni pojawić się na Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 3 (ul. Bielawska 3). Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.). Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/kwalifikacja-wojskowa-w-warszawie-w-2018-r) oraz na stronie Wojewody Mazowieckiego (jest to obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku).

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.