Nabór wniosków na ekodotacje

Jeszcze do 31 marca trwa nabór wniosków na ekodotacje. Osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dotacje na:
– modernizację kotłowni połączoną z likwidacją kotłów i pieców węglowych
– likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
– usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
– wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2).
Przykładowe dotacje jakie można uzyskać to:
– likwidacja pieca na paliwa stałe i zastąpienie go gazowym (do 7.000 zł dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; do 15.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców)
– na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (do 10.000 zł dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; do 20.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców)
Więcej informacji można znaleźć na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.