IV Edycja Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Do 15 września można zgłaszać miejsca w Naszej dzielnicy, które oferują zniżki oraz ulgi dla seniorów, są miejscami przystosowanymi architektonicznie, po prostu przyjaznymi dla osób starszych.
Organizatorzy to: Warszawska Rada Seniorów, Miasto Stołeczne Warszawa oraz dzielnicowe rady seniorów. Realizatorami od strony Miasta są: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Zespół Realizacji Polityki Senioralnej.
Główne cele konkursu to wyróżnienie oraz rozpowszechnienie instytucji, wydarzeń czy też organizacji, które mogą pomóc zwiększyć świadomość społeczeństwa i ułatwić seniorom ich codzienne życie.

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.