Zmiana w systemie obowiązujących ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską

ztm

Rada Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą system obowiązujących ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia br. Zmiany obejmują następujące kategorie pasażerów komunikacji miejskiej:

Siedmiolatki Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów poprzednio obowiązywało do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Od kwietnia okres bezpłatnych przejazdów dla siedmiolatków, ze względów organizacyjnych, zostanie wydłużony do końca września.

Uczniowie w wieku 7 – 16 lat Do niedawna do przejazdów ulgowych upoważniała ich jedynie ważna (podstemplowana) w danym roku szkolnym legitymacja szkolna. Praktyka pokazuje jednak, że wielu uczniów nie zdąża podstemplować legitymacji na czas. Dlatego dzieci w tym wieku nie muszą dokumentować uprawnienia do ulgi jedynie ważną legitymacją szkolną. Oprócz niej mogą posługiwać się każdym innym dokumentem zawierającym zdjęcie i datę urodzenia dziecka (np. paszport, dowód osobisty dla dziecka itp.). A jeśli chodzi o legitymację to zostanie ona uznana nawet jeśli nie będzie zawierała aktualnej pieczątki.

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia, posługując się legitymacją ISIC, mieli prawo do korzystania z biletów ulgowych każdego rodzaju. Od początku kwietnia mogą korzystać jedynie z biletów ulgowych długookresowych. Gdy uczeń lub student takiej szkoły będzie chciał skorzystać z innego rodzaju biletu będzie musiał skasować bilet normalny.

Doktoranci Identycznie jak w przypadku uczniów i studentów szkół zagranicznych, doktoranci mogą korzystać z ulgi wyłącznie w przypadku biletów długookresowych. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium ograniczenia wiekowego. Ulga na przejazdy przysługuje wyłącznie doktorantom do ukończenia 30. roku życia.

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.