OCHRONA OSIEDLA !!!

zlodziej

Kwestie związane z ochroną Osiedla od lat pozostają w zainteresowaniu organów spółdzielni i administracji. W ostatnim okresie rozpatrywano sprawy ochrony osiedla pod względem funkcjonowania min. patrolu fizycznego, stałego patrolu samochodowego i zwiększenia ilości kamer monitorujących.

I tak całkiem niedawno, bo w połowie ubiegłego roku Zarząd – po raz kolejny – podjął rozmowy z kilkoma firmami ochraniarskimi, które przedstawiły warunki w zakresie organizacji ochrony, zabezpieczenia terenu osiedla, ilości pracowników potrzebnych do fizycznej ochrony i patroli, a także sprzętu. Firmy te przedstawiły oferty cenowe dla stałej obecności dwóch pracowników i przy zainstalowaniu dodatkowych kamer, które zawierają się w przedziale od 18 000,00 do 30 000,00 złotych miesięcznie i – co trzeba podkreślić – bez żadnej gwarancji „skuteczności” ochrony z uwagi na otwartą przestrzeń osiedla i bardzo łatwy dostęp od strony terenów polnych i łąk. Na ten aspekt zwracały uwagę wszystkie firmy. Koszt kamer obejmujących zasięgiem tylko podstawowe ciągi komunikacyjne na osiedlu to kwota ok. 200 000,00 złotych.

Z zasady w takich realiach firmy nie są zainteresowane podpisaniem indywidualnych umów z mieszkańcami osiedla. Koszty musiałaby ponosić spółdzielnia.

Ponadto część mieszkańców osiedla posiada podpisane umowy z różnymi firmami i nie wyraża zgody na zmianę umów z powodu konieczności zainstalowania nowych urządzeń. Przyjmując średnią ze wskazanych wyżej ofert cenowych firm ochroniarskich każdy dom/lokal musiałby zostać obciążony kwotą ok. 110,00 zł miesięcznie, naturalnie przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy wyraziliby zgodę. Z dotychczasowych sondaży przeprowadzonych przez administrację wynika, że zaledwie ok. 25 % procent mieszkańców byłoby gotowych partycypowaniem w kosztach ochrony osiedla.

Administracja

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.