Budżet Partycypacyjny 2017

budzet_2017

Od 16 listopada br. do 15 stycznia 2016 r. Można zgłaszać projekty do budżetu partycypacyjnego 2017. Można to zrobić on-line na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub osobiście, składając formularz do wybranego Urzędu Dzielnicy. Trzeba załączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt oraz wstępny kosztorys.

Zarząd Dzielnicy Wilanów podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia BP w Dzielnicy Wilanów. Do podziału w edycji BP 2017 jest kwota 1 200 000 zł. Dzielnica Wilanów została podzielona na dwa obszary terytorialne. Ustalono podział ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację BP w Dzielnicy Wilanów w wysokości po 600 000 zł na każdy obszar terytorialny. Ustalono górny limit wartości jednego projektu o charakterze lokalnym w wysokości 300 000 zł.

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.