Trasa szybkiego tramwaju do Wilanowa

tramwaj_1

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę z konsorcjum: Safege S.A.S. i Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy szybkiego tramwaju do Wilanowa. Konsorcjum przygotuje wielobranżową koncepcję programowo – przestrzenną budowy trasy szybkiego tramwaju od ul. M. Kasprzaka do Wilanowa wraz z materiałami dodatkowymi. Zamówienie obejmuje m.in.: wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i analizy układu zasilania trakcji tramwajowej oraz materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji projektowej. Wartość umowy wynosi 3 566 170,99 zł brutto.

This entry was posted in $1$s. Bookmark the permalink.