HISTORIA

Osiedle Patio ze względu na lokalizację  należy do bardzo atrakcyjnych, albo jak wolą niektórzy do prestiżowych nie tylko na terenie Wilanowa, ale w całej  aglomeracji warszawskiej. Walory środowiskowe  naszego osiedla wyznacza otulina Lasu Kabackiego,  duże obszary pól (jeszcze)  ciągnących się do historycznego Wilanowa, stosunkowo dobre połączenia komunikacyjne z centrum stolicy , bliskość  Ogrodu Botanicznego i Uzdrowiska w Konstancinie. Warto wiedzieć, że jeszcze sto lat temu tereny te pełne były zwierzyny. A właściciele Wilanowa urządzali słynne na całą ówczesną Polskę polowania. W pokotach królowały zające i sarny. W lasach Kabackich odnotowano obecność wilków. Ale to „zamierzchła” historia, po której możemy cieszyć się  dziś jedynie z licznych na okolicznych  polach bażantów i  kuropatw, płoszonych niestety przez spacerujących z psami mieszkańców naszego osiedla.

Pierwsze domy zaczęły powstawać w 1994 roku. Zostały one wybudowane przez członków spółdzielni. Początki – jak to zwykle bywa – były dość trudne i sprowadzały się do „załatwienia” wielu biurokratycznych pozwoleń, począwszy od odrolnienia terenu, aż po decyzje budowlane dotyczące inżynieryjnego uzbrojenia i indywidualne pozwolenia na budowanie domów.

Przypomnijmy w skrócie poszczególne etapy powstawania osiedla. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku grupa 38 osób zakupiła na współwłasność niecałe trzy ha gruntu ornego. Po odrolnieniu gruntu Uchwałą Rady ówczesnej Dzielnicy Mokotów  – współwłaściciele  udzielili trzem osobom spośród własnego grona szerokich pełnomocnictw notarialnych upoważniających te osoby  m.in. do wykonania w ich imieniu czynności: zniesienia współwłasności,  dokonaniu podziału gruntu na działki budowlane, powołania spółdzielni mieszkaniowej, przystąpienia do niej oraz wybudowania przez spółdzielnię infrastruktury osiedlowej i zarządzania nią. Jednocześnie do wymienionej grupy 38 osób dołączyły osoby spoza obszaru wspomnianych niecałych trzech ha i przystąpiły do powstałej w 1993 roku spółdzielni (zarejestrowana została w ówczesnym rejestrze sądowym 14 grudnia 1993 roku). Dodajmy, że pełnomocnictwa upoważniały wspomniane osoby do działania – nawet jednoosobowo – w celu m.in. powołania konkretnej struktury organizacyjnej, w tym przypadku spółdzielni mieszkaniowe, zbudowania infrastruktury oraz w konsekwencji zarządzania mediami. Wspomniane 38 osób  to właściciele  40 działek budowlanych (dwie osoby nabyły po dwie działki). Do powszechnego obiegu weszło określenie tzw. 40-tka. Lista założycieli spółdzielni liczy 11 osób i obejmuje także osoby spoza 40-tki. Z pierwotnych współwłaścicieli i właścicieli  do dziś pozostało zaledwie kilkanaście osób.

W 1999 roku Rada Gminy uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący o wiele większy obszar. Pozwoliło to innym nabywcom działek budowlanych na podjęcie działalności inwestycyjnej.

Dzisiaj nasze osiedle liczy 228 lokale (stan na październik 2014) i 131 obiektów budowlanych: domy jednorodzinne, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i wielolokalowej.

Do spółdzielni należy 96 osób spośród mieszkańców osiedla. Wiele domów zmieniło w tym czasie właścicieli w wyniku normalnego obrotu nieruchomościami.